خدمات و محصولات
خدمات و محصولاتپانلهاي ديوارها و سقف و اسکلت سبک خانه هاي پيش ساخته در کارخانه و کارگاهها بابعاد مختلف توليد وبا بسته بندي مناسب به محل پروژه ها حمل ميگردد و بدين ترتيب حجم عمليات درمحل پروژه کاهش ميابد

:انواع ساختمانهاي مورد استفاده در سيستم پيش ساخته عبارتند از


affairs with married men the unfaithful husband online
redirect women cheat because cheat women
what is hiv positive mean aids facts women aids symptoms pictures
ساختمان های چند طبقه سرویسهای بهداشتی عمومی و آشپزخانه کانکس و کیوسک نمای داخلی ساختمان
ساختمانها ی ویلایی و مسکونی دفاتر اداری و رستوران و سالنهای ورزشی خوابگاه و کمپ های کارمندی و کارگری و مدیریتی